Aktualności

„Dobry start” dla uczniów
Dodano: 26-09-2018

„Dobry start” dla uczniów. Przypomnienie o możliwości uzyskania świadczenia


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przypomina mieszkańcom
o możliwości składania wniosków na świadczenie pn. „Dobry Start”.


300 złotych - tyle wynosi świadczenie „Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają
raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przypomina mieszkańcom
o możliwości składania wniosków na świadczenie pn. „Dobry Start”.


300 złotych - tyle wynosi świadczenie „Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają
raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. O wyprawkę mogą ubiegać się także rodzice, którzy pracują za granicą, ale ich dzieci uczą się w polskich szkołach.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+". Chodzi tu o ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl
oraz poprzez bankowość elektroniczną. Przyjmowanie wniosków o świadczenie "Dobry start" drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w ośrodku pomocy społecznej.

300 Plus nie wlicza się do dochodu! Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione
od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń z innych systemów wsparcia.


300 Plus nie dostaną dzieci w przedszkolach i zerówkach! Świadczenie
nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.