Aktualności

Noclegownia w Słubicach
Dodano: 22-12-2010

Burmistrz Słubic Pan Tomasz Ciszewicz informuje, iż przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach z siedzibą przy Placu Wolności 17F czynna jest w godzinach od 18:00 do 7:00 NOCLEGOWNIA dla osób bezdomnych.

NOCLEGOWNIA oferuje:

  1. jeden ciepły posiłek,
  2. możliwość skorzystania z natrysku,
  3. możliwość wyprania rzeczy osobistych.


Osoby przebywające na terenie noclegowni
MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE
TRZEŹWE !!!

Jeżeli posiadasz informacje na temat osób
bezdomnych przebywających w miejscach
narażających życie ludzkie, zgłoś to:

  • Ośr. Pom. Społ. – 95 758 23 94 lub 608 357 426
  • Noclegownia OPS – 661 809 052
  • Straż Miejska – 986
  • Powiatowa Komenda Policji – 997