Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach istnieje od 1997 roku. Dom Jest jednostką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka przeznaczona jest dla dorosłych osób upośledzonych umysłowo i/lub przewlekle chorych psychicznie. Zajęcia w ŚDS odbywają się codziennie.

W ramach zajęć uczestnicy mogą korzystać z różnych form terapii. Jedną z takich form jest terapia zajęciowa. Jej zadaniem jest leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności i zajęć, oddziaływanie na sprawność fizyczną i psychiczną. Terapia zajęciowa daje każdemu możliwość i szansę wyrażania siebie, swoich umiejętności i zdolności. W ramach zajęć uczestnicy m.in. malują obrazy na płótnie, na szkle, lepią z różnych mas plastycznych i pracują techniką decoupage.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą korzystać z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego oraz psychiatrycznego. Poradnictwo takie obejmuje konsultacje, terapię indywidualną, terapię podtrzymującą, terapię rodzinną, trening zachowań oraz psychoedukację.

Dla uczestników organizowane są różne wycieczki.

W 2008r. byliśmy m.in. w Słońsku na Maurycjadzie i w Owczarach na Dniach Łąki. ŚDS współpracuje z podobnymi placówkami z okolic. W ramach współpracy organizowane są wspólne zabawy Karnawałowe, Andrzejkowe i inne wyjazdy piknikowe.

Prace uczestników ŚDS są nagradzane na różnych konkursach, wystawiane na wystawach i kiermaszach. Wszędzie cieszą się dużym zainteresowaniem.